FANDOM


sau khi đụ má tu luyện được võ công đụ má được songoku truyền thụ, inuyasha đã biến thành một cấp siêu chó còn gọi là siêu inuyasha, nó như thế này đây đụ má

Dai Ni

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên