FANDOM

Xiao Qiao

biệt danh 小喬(小乔)

  • Tôi sống tại a wonderful country
  • Công việc của tôi là a Wikian, wiki editor
  • Tôi là not an evil witch
Chào bạn đến Tường của tôi

Chào bạn, có việc gì thế? Bạn cần trợ giúp, hay có câu hỏi, hoặc cần trao đổi? Thoải mái để lại tin nhắn cho tôi tại đây bằng cách viết lên tường của tôi. Bạn cũng có thể email cho tôi bằng cách sử dụng tính năng gửi thư wiki. Tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất có thể.

130px-3401795.png
một người dùng vô danh
  Đang tải biên tập
Xem thảo luận lưu trữ
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.