FANDOM


Một cậu bé cùng với gia đình nhờ nhóm của Inuyasha tìm người cha đã mất tích khi đi đến ngôi miếu ở Thánh Đảo nằm giữa một chiếc hồ dầy đặc sương mù. Sau đó mọi người khám phá ra rằng kết giới ở đỉnh Bạch Linh Sơn là nguồn cơn của việc này.

Nhân vật xuất hiệnsửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên