FANDOM


Sau khi hai cây thương hoàn toàn hợp nhất với nhau, sức mạnh của Hoshiyomi tăng vọt và gần như không ai có thể ngăn cản y. Nhưng ngay lúc đó linh hồn Tsukiyomi xuất hiện, giải thích về hành động của cô trong quá khứ và cố can ngăn Hoshiyomi.

Nhân vật xuất hiệnsửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên