FANDOM


KaguraXích Tử tấn công một nhà sư và sau đó giải ấn cho con ngựa Viêm Đề, một yêu quái chạy nhanh tới mức Inuyasha không thể đánh trúng.

Nhân vật xuất hiệnsửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên