FANDOM


Thời kỳ Chiến Quốc (tiếng Nhật: せんごくじだい Sengoku jidai, Kanji: 戦国時代 Chiến quốc thời đại) là thời kỳ của các chuyển biến xã hội, mưu mô chính trị, và gần như những cuộc xung đột quân sự liên tục ở Nhật Bản, bắt đầu từ giữa thế kỷ 15 đến thế kỷ 17.

Dòng thời giansửa

Dòng thời gian

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên